0%

(Project) Manager


2006 - 2014

Hoe het begon

Na mijn afstuderen ben ik via Numerando (detacheringsbedrijf in de pensioenen) in aanraking gekomen met projectmatig werken. Gestart als projectmedewerker en snel doorgegroeid naar projectcoördinator en project manager.

Voor Univé Rivierenland ben ik begonnen als Teamleider van de Klant Contact Groep. Het doel voor het team was meer pro activiteit en commercie.

Het vervolg

Vervolgens ben ik, door een fusie, gevraagd om Teamleider te zijn voor de afdeling Financieel advies en MKB. In deze rol was ik verantwoordelijk voor de aansturing van de binnendienstadviseurs. Door de fusie moesten de teams en de processen opnieuw ingericht worden. Waarbij de focus op klant-, medewerkerstevredenheid en commercialiteit lag. 

Daarna doorgegroeid tot Manager van het financieel adviesteam, met zowel binnen- en buitendienstadviseurs. Belangrijkste aandachtspunten waren het continu verbeteren en bewaken van het adviesproces en aanverwante zaken.

Jaar

2010 – 2014

2008 – 2010

Rol

Manager Financieel advies

Teamleider binnendienst Financieel Advies & MKB

Teamleider Klant Contact Groep

Project manager aansluiting Pensioenregister

Project manager Pensioenconversie

Klant

Univé Rivierenland

Achmea (via Numerando)