0%

Agile Transformatie coach

agile
coach

Organisaties zijn genoodzaakt door de snelle veranderingen in de (externe) omgeving hun bedrijfsvoering te heroverwegen. Dit betekent vaak dat zij een agile transformatie inzetten om wendbaarder te zijn en sneller te kunnen inspelen op de veranderende behoefte van klanten. Dit gaat alleen niet altijd zonder slag of stoot.

Een digitale transformatie kost tijd, het vraagt veel van de medewerkers en van de organisatie. Daarnaast gaat een verandering vaak gepaard met weerstand. Als  Agile Transformatie Coach kan ik u helpen om dit proces sneller en effectiever te laten verlopen. Daarbij heb ik aandacht voor de transformatie van de organisatie én de beleving van de medewerkers. 

Geen enkele agile transformatie is hetzelfde. Hierop speel ik in door rekening te houden met de huidige status, de stip op de horizon en de verschillende fases van de transformatie. Mijn uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat de organisatie dit op termijn zelf kan uitvoeren.je

Wat mag je van mij verwachten?

Time for change?